İlçemiz Seferli Mahallesi müstakil bir mahalle iken, SEFERLİ, ALAN ve ORTABÖLME adıyla 3 Mahalleye bölünmüş olup, Alan ve Ortabölme Mahallelerinin Muhtar ve İhtiyar Heyeti seçimi 04.03.2018 Pazar günü yapılmıştır.
     Yapılan ara seçim neticesinde; Alan Mahalle Muhtarlığına Şefik KESİMOĞLU, Ortabölme Mahalle Muhtarlığına da Hasan ÇAYMAN seçilmişlerdir.