AKKUŞ ZİRAAT BANKASI
Tel. 0 452 611 20 30 - 611 22 31 - Faks. 0 452 611 20 07

Erdal DEMİRCİ
Banka Müdürü

Ziraat Bankası Hizmet Binası